info@smilingfaces.nl 010 - 4659797
  • nl
  • en

RELAX
REFRESH
RECHARGE

Tijdens de kinder spitsuren is een au pair een fijne ondersteuning in huis. Zo begint en eindigt u de dag op een ontspannen manier. Met een au pair blijft er nog tijd over om iets leuks te doen met elkaar.

Au pair programma

Rechten en plichten van de au pair

Een au pair is een gelijkwaardig gezinslid en heeft ook haar eigen rechten en plichten. De au pair is onderdeel van het gastgezin en komt naar het gezin in het kader van een culturele uitwisseling. In ruil voor zakgeld, kost en inwoning zorgt de au pair voor de kinderen en verricht ze licht huishoudelijk werk.

De au pair mag officieel niet meer dan 30 uur per week (verdeeld over maximaal 5 dagen) en maximaal 8 uur per dag ingezet worden. Omdat het hier gaat om een inwonende gast, is de grens tussen ondersteunen van het gezin en eigen tijd soms onduidelijk. Smiling Faces kan u hierin adviseren hoe deze grens te hanteren. Het zakgeld van de au pair bedraagt minimaal 300 euro en maximaal 340 euro per maand.

De au pair heeft recht op 2 vrije dagen per week. Per maand moet dit minimaal één keer een aaneengesloten weekend vrij zijn. Maximaal drie avonden per week mag de au pair ingezet worden om op te passen (dit moet wel passen binnen de maximale 30 uur per week en waarvan maximaal 8 uur per dag). De au pair heeft het recht haar geloof te belijden tot een maximum van drie avonden per week.

De au pair heeft recht op minimaal twee weken doorbetaalde vakantie bij een verblijf van 12 maanden. Afspraken over verlof dienen door de au pair tijdig te worden besproken met het gastgezin. In de praktijk gaat de au pair meestal op vakantie als het gastgezin ook met vakantie gaat, maar bespreek dit ruim van te voren. Indien gewenst kunt u de au pair ook meenemen op vakantie.  Wanneer u de au pair meeneemt op vakantie, mag zij geen werkzaamheden verrichten op uw vakantieadres. De weken dat de au pair met u op vakantie meegaat mogen niet worden verrekend met de twee doorlopende weken vakantie waar de au pair recht op heeft. 

De au pair mag geen werkzaamheden verrichten buiten het gezin. Zij mag maximaal een aaneengesloten periode van 12 maanden in Nederland blijven en dient daarna direct terug te gaan naar het land van herkomst.

Hieronder vindt u relevante en handige informatie over het Au Pair programma: