info@smilingfaces.nl 010 - 4659797
  • nl
  • en

TIME
TO
RELAX

Het au pair programma is een overheidsprogramma en kan veel vragen met zich meebrengen. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Met ruim 12 jaar ervaring kunt u voor vragen altijd bij ons terecht.

Au pair programma

Bij het au pair programma komen veel zaken kijken. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende vragen en bijbehorende antwoorden.

Au Pair

Bankrekening

Kan mijn au pair zelf een bankrekening openen, of moet de familie dat doen?
Tegenwoordig krijgt de au pair ook een BSN-nummer, waarmee zij een eigen bankrekening kan openen. Wij raden de familie aan om de au pair hiermee te helpen.

Alternatieven:

Open een bankrekening op naam van de familie bij een bank waar u zelf geen zaken doet, die bankrekening mag geen credit faciliteiten hebben, geef de pinpas aan de au pair en klaar. Aan het einde van de termijn haalt de au pair de rekening leeg en kan de bankpas aan de volgende au pair worden gegeven.

U kunt ook afspreken dat u als gastgezin het geld in bewaring neemt (goed bijhouden en opschrijven) en wanneer de au pair geld nodig heeft, het aan u vraagt. Gebruik een geldkistje en een maandelijkse aftekenlijst.

Bijbaantje

De au pair is een onderdeel van een cultureel uitwisselingsprogramma en is tevens onderdeel van het gastgezin. In ruil voor zakgeld kost en inwoning zorgt de au pair voor de kinderen en verricht ze licht huishoudelijk werk. Op deze voorwaarden heeft zij ook haar visum/verblijfsvergunning gekregen. Als de au pair een bijbaantje aanneemt, dient zij belasting te gaan betalen met gevolg dat zij een ander visum nodig heeft, namelijk een werkvisum. De au pair mag dus geen bijbaantje hebben en geen andere inkomsten krijgen dan wat ze met haar zakgeld verdient.

Taal cursus

Kan mijn au pair een taalcursus volgen?

De au pair mag zelf kiezen welke soort taalcursus hij of zij volgt. De au pair kan dit overleggen met de gastfamilie. Onze persoonlijke voorkeur is een Nederlandse taalcursus aangezien de meeste families in het Nederlands met elkaar communiceren. We begrijpen dat de au pair een andere taalcursus wil volgen als zij reeds Nederlands of Afrikaans spreekt.

Conflicten

Conflict

Wat als de au pair een melding geeft van een conflict tussen haar en het gastgezin?

Wij hebben een aparte afdeling voor Au Pair Support en deze afdeling houdt de status van de au pairs in de gaten. Zodra wij een signaal krijgen van de au pair dat er iets niet goed zit tussen het gastgezin en haar, neemt onze Au Pair Support contact op met de au pair. Als de au pair aangeeft dat er een conflict is waarbij een wet wordt overtreden (bijv. te veel uren, gezinssamenstelling is anders dan application form, familie in scheiding, meisje wil samenwonen), gaan wij de klant contacteren. Zodra wij vernemen dat er een wet wordt overtreden, kan het als gevolg hebben dat de au pair wordt weggehaald bij het gastgezin maar wij adviseren de au pair altijd om eerst met het gastgezin te gaan praten en te vertellen wat haar dwars zit. Mocht er geen wet worden overtreden, hebben wij geen reden om het gastgezin te benaderen en proberen wij de au pair gerust te stellen en te ondersteunen. Uiteraard kan ook het gastgezin ons altijd contacteren als er iets niet goed gaat tussen hun en de au pair en zullen wij het gezin altijd te woord staan en adviseren, dit geschiedt door het contactpersoon die verantwoordelijk is voor de klant.

Kwaliteit garantie

Hoe voorkom ik problemen en hoe wordt het een leuk jaar?

Cruciaal is een goede begeleiding van de au pair de eerste twee weken van haar verblijf. Het sleutelwoord is communicatie! Bespreek verwachtingen, huisregels, verantwoordelijkheden, werkzaamheden e.d. uitvoerig in de eerste week. Realiseer u dat de au pair in een nieuw land is en nog geen mensen kent. Heimwee kan optreden als een au pair zich onbegrepen en niet gerespecteerd voelt. De au pair heeft tijd nodig om te wennen en haar draai te vinden. Stel de au pair in de gelegenheid een sociaal netwerk op te bouwen en leeftijdgenoten en andere au pairs te ontmoeten. Laat haar uitstapjes maken, musea bezoeken en typisch Nederlandse of Belgische festiviteiten of gebruiken meemaken. Sta open voor elkaar. Au pairs en gastgezinnen kunnen enorm veel van elkaar leren! Realiseer ook dat een au pair geen professionele nanny is en dat zij jullie helpt in kader van een culturele uitwisseling.

Mismatch

Wat gebeurt er als het niet klikt met de Au Pair?

Ondanks de zorgvuldige selectie en begeleiding van Smiling Faces, kan het natuurlijk gebeuren dat het niet klikt tussen gastgezin en Au Pair. Smiling Faces is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk hiervoor.

Smiling Faces laat u in zo’n geval natuurlijk niet in de steek. Wij begeleiden zowel het gastgezin als de Au Pair bij de plaatsing van een nieuwe Au Pair dan wel herplaatsing in een nieuw gastgezin.

U bent uw geld kwijt wanneer het niet klikt tussen het gezin en de au pair. Binnen één maand verzorgen wij een gratis bemiddeling. Het geld voor ticket/MVV/VVR bent u wel kwijt. Uitzonderingen op deze afspraak moeten eerst besproken worden met Jolanda/Sandra.

Onverwacht vertrek

Wat als een au pair wegloopt bij een gast familie?

Contact gastgezin | Afhankelijk van wie dit bericht is vernomen (familie of au pair), contact opnemen met de familie en horen wat de situatie is. Familie informeren dat ze de au pair moeten uitschrijven bij de gemeente.
Contact Au pair | Afhankelijk van wie dit bericht is vernomen (familie of au pair), contact opnemen met de au pair. Luisteren naar haar verhaal en achterhalen waar ze op dit moment verblijft. Vervolgens moeten wij de IND informeren. Indien we een tijdelijk adres weten dit ook melden. Indien de situatie zo uit de hand is gelopen en wij ook geen vervangend gastgezin meer kunnen regelen dan moeten wij de au pair afmelden bij de IND en haar terugvlucht boeken.

Essentieel

Huishoudelijke taken

De au pairs mogen licht huishoudelijke taken uitvoeren. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van deze taken:

Afwassen
Het laden en uitladen van de vaatwasser
De voorbereiding van eenvoudige maaltijden
Houd de keuken in orde en algemene opruimening
Het halen van lichte boodschappen
Wasgoed laden in de wasmachine
Kleding vouwen en wegzetten
Strijken
Opruimen en schoonmaken van de kinderkamer (s)
Opruimen en schoonmaken van eigen kamer (s)
Opruimen en reinigen in het algemeen
Stofzuigen
Afstoffen
De vloeren schoon houden
Het nemen van vuilnis, maar alleen op de begane grond
Wandelen en voeden van de huisdieren
Het verzorgen van planten / bloemen
Het opmaken van bedden

Inkomen

Worden er eisen gesteld aan mijn inkomen?

Ja, het gastgezin moet voldoende financiële draagkracht hebben om een au pair in huis te kunnen nemen. U moet kunnen aantonen dat uw salaris zelfstandig, duurzaam (min. één jaar) en voldoende is. De IND heeft de normbedragen vastgesteld. Zie bijlage.

Kosten

Worden de kosten voor het hebben van een Au Pair vergoed door de overheid?

Nee, een au pair is een culturele uitwisseling en geen erkende vorm van kinderopvang. Om die reden is het dus niet op te voeren als aftrekpost bij kinderopvang.

Werkuren

Een Au Pair mag niet meer werken dan 8 uur per dag en niet meer dan 30 uur per week. Daarnaast heeft de au pair minimaal 2 vrije dagen per week. Wij adviseren het gezin van te voren een weekschema te maken, zodat er geen twijfel over de werktijden kan komen.

Zakgeld

De Au Pair heeft recht op zakgeld tussen 300 en 340 euro per maand. Smiling Faces au pair krijgen allemaal 320 euro zakgeld. Dit bedrag wordt ook ondertekend in de ‘Agreement’ (zie MVV aanvraag).

Kamer

Au Pair's kamer

Hoe moet de kamer van de au pair eruit zien?

De au pair woont bij het gastgezin in en deze biedt de au pair een zelfstandige kamer aan van minimaal 12m2 met een raam dat open kan. De kamer is voorzien van een bed, tafel met stoel, een computer met toegang tot internet, een tv en/of radio.

Badkamer

De au pair heeft recht op een badkamer die op slot kan. Dit mag een eigen badkamer zijn of een badkamer welke zij deelt met de rest van het gezin.

Geen extra kamer

We hebben geen extra kamer in huis, mag de Au Pair bijvoorbeeld ook bij de grootouders ondergebracht worden die om de hoek wonen of mogen wij voor haar een flat huren?

Nee, dat is niet mogelijk. De Au Pair moet op hetzelfde adres wonen als u als het gastgezin. Dit om er voor te zorgen, dat de culturele uitwisseling optimaal is en zij deel van uw gezin wordt

Programma

Delen

Mag ik een au pair delen met een ander gezin?

Nee, dit is niet mogelijk, het is in Nederland ook verboden om als au pair buiten het gastgezin om te werken. Een flex nanny kan wel worden gedeeld.

Het proces

Hoe lang duurt gehele proces voor het in huis halen van een au pair?

Het proces duurt gemiddeld 2 a 3 maanden, maar dit verschilt.

Smiling Faces hanteert de gedragscode van de BONAPA en maakt daarom eerst bij iedere geïnteresseerde familie een afspraak om het au pair programma tijdens een huisbezoek toe te lichten en de wensen van het gezin in kaart te brengen.

Wanneer de opdracht bij Smiling Faces is geplaatst gaan wij op zoek naar een geschikte au pair. Dit neemt enkele weken in beslag, dit ligt ook aan de flexibiliteit van de familie, aangezien wij enkele au pairs voorstellen en de families een keuze moeten maken.

Wanneer de au pair is gekozen gaat het MVV proces van start. De duur van dit proces kan ook flink verschillen, aangezien er verschillende regels zijn bij de bewijsstukken van het inkomen.

Het ligt er ook aan hoe snel de familie alle stukken verzameld heeft. Wanneer wij alle documenten binnen hebben doen we er ongeveer een week over om alles klaar te maken en naar de IND te versturen. Soms wordt de aanvraag niet helemaal goedgekeurd en moeten er dingen na worden gestuurd. (bijv. nieuwe loonstroken of andere arbeidsovereenkomst)

Wanneer alles wordt goedgekeurd duurt het ongeveer 2-3 weken voordat we goedkeuring hebben. Ongeveer 2 weken na betaling van de leges kan er een afspraak gemaakt worden voor een interview bij de Nederlandse ambassade in het land van de au pair. Na dit interview duurt het nog een week totdat de au pair daadwerkelijk haar MVV in haar paspoort heeft staan.

Wanneer de au pair haar MVV heeft kan de familie/Smiling Faces een ticket boeken voor de au pair.

Verblijfsduur

Verblijfsduur: Een Au Pair mag niet langer dan 12 maanden in Nederland verblijven.

Vroegtijdig vertrek

Wat moet er gebeuren als een au pair eerder vertrekt?

Soms wilt de au pair om persoonlijke redenen eerder stoppen met het au pair programma en naar huis gaan. Besluit hiertoe moet altijd in overeenstemming zijn met de gastfamilie. De zelfde procedure moet gevolgd worden als bij normaal vertrek (na een jaar) van een au pair. Dit houdt in: omzetten retourticket van de au pair, erop attenderen dat de au pair moet worden uitgeschreven bij de GBA, en informeren IND over het vertrek van de au pair.

Reizen

Vliegticket kosten

Wie betaald het vliegticket?

Het gastgezin betaald het gehele ticket voor de au pair inclusief de wijzigingskosten.

Vooraf boeken

Waarom kan je een vliegticket niet een jaar vooruit terugboeken?

Dit ligt aan het systeem van de vliegtuigmaatschappijen. Deze kunnen maximaal 10 maanden vooruit in het systeem.

Wettelijkheid van de vliegtickets

Hoe lang is een jaar retour ticket geldig?

Zoals de naam al aangeeft, is het ticket geldig voor een jaar.

Zorgverzekering

Wie is er verantwoordelijk voor de ziektekostenverzekering van de au pair?

Het gastgezin is verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekostenverzekering en het betalen van de premie. Deze dient voor aankomst geregeld te zijn. Na aanmelding ontvangt u automatisch informatie over de ISIS Au Pair Verzekering, die speciaal gemaakt is voor au pairs in Nederland. Smiling Faces sluit via JOHO de ISIS au pair verzekering af.

Samenwerking en Privacy

Huisregels

Welke cursus de au pair volgt is haar eigen keuze. De au pair kan dit met het gastgezin overleggen. Wij hebben een voorkeur voor een Nederlandse cursus aangezien er in de meeste gezinnen in het Nederlands wordt gecommuniceerd met elkaar. Wij kunnen begrijpen dat het gezin/au pair graag een andere cursus zou willen volgen wanneer het meisje al Nederlands/Afrikaans begrijpt of wanneer zij bijvoorbeeld voor baby’s zorgt die nog niet kunnen praten.

Krijg ik standaard huisregels?

U krijgt van Smiling Faces per e-mail huisregels toegestuurd. Wij adviseren u om deze samen met uw au pair door te nemen en aan te passen aan uw situatie.

Wat doe ik als mijn au pair continue de huisregels overtreedt.

Wij adviseren u met haar te praten en haar duidelijk te maken dat regels er zijn om nageleefd te worden. Wanneer het echt niet werkt zie mismatch.

Privacy

Visum

Geboorte Certificaat

Waarom heeft onze au pair een Legalised birth certificate nodig?

Een au pair heeft haar legalised birth certificate nodig voor inschrijving bij de gemeente.Iedere au pair is door de agent in het buitenland of door SF zelf geïnformeerd dat hij/zij een legalised birth cerificate nodig heeft.

Hoe worden documenten van au pairs gelegaliseerd?

Op de website: http://www.minbuza.nl/nl/reizenlanden/welkom/legalisatie_documenten kunt u informatie vinden over het legaliseren van Nederlandse akten voor gebruik in het buitenland en voor het opvragen van buitenlandse akten.

Registreren

Voor au pairs uit de EU hoeft geen MVV aanvraag gedaan te worden.

Dit betekent dat wij deze au pair niet screenen maar wel een officiële registratie doen. 

LET OP: als een au pair uit een NIET EU-land komt, maar wel uit Europa, dan heeft de au pair wel een visum(MVV) en verblijfsvergunning(VVR) nodig en hanteren wij de Screening en Visum module.

Plaatselijke authoriteit

Hoe en waarom moet onze au pair worden ingeschreven bij de gemeente?

De au pair dient zich bij de gemeente op het adres van de familie in te schrijven als de au pair haar verblijfsvergunning bij de IND heeft opgehaald.

Mijn vorige au pair staat nog op het BRP, is dit erg?

Nee, dit is geen probleem zolang zij ook nog daadwerkelijk bij u woont. Als de au pair al naar haar thuisland is teruggegaan, moet u haar wel laten uitschrijven bij de gemeente.

Tuberculose verklaring

Waarom moet een au pair twee keer worden getest op TBC?

Dit gaat conform de IND procedure. Eerste test is in het thuisland om een gezond meisje te presenteren aan de familie. De tweede test is om te voorkomen dat zij in de tussentijd niet alsnog ziek wordt bevonden en naar huis moet worden gestuurd, dit gaat veel geld kosten.

Waar kan ik mijn au pair een TBC test laten doen?

Voor een TBC test moet u een afspraak maken bij de plaatselijke GGD.

Op de volgende website kunt u meer informatie vinden en telefoonnummers van de GGD bij u in de buurt: http://www.ggd.nl/contact/bij-u-in-de-buurt/

Waarom hebben au pairs een verblijfsvergunning nodig, wanneer zij van buiten de EU komen?

Voor iedere au pair moet u bij de autoriteiten een speciale verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen. De verblijfsvergunning is maximaal een jaar geldig. Deze verloopt via de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND).

Wie doet au pair visum aanvraag?

Door de nieuwe wetgeving per 1 juni 2013, is het verplicht een erkend bureau in te schakelen voor een au pair. Dit geldt dus ook dat de visumaanvraag. SF heeft veel ervaring met het indienen een au pair aanvraag bij de IND. Tevens behandelt de IND de aanvragen van referenten binnen 10 werkdagen.

Wanneer kan een Niet-MVV plichtige Au Pair haar verblijfsvergunning ophalen?

Een Au Pair uit de landen Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Verenigde Staten en Japan zijn niet MVV plichtig. Dit betekent dat zij zonder inreisvisum Nederland kunnen inreizen. Wel hebben zij een verblijfsvergunning nodig voor het jaar dat ze Au Pair zijn. Deze verblijfsvergunning kan Smiling Faces voor u aanvragen. Voordat de verblijfsvergunning kan worden opgehaald bij een IND loket, moet de Au Pair een afspraak maken bij de IND om haar biometrische gegevens te laten afnemen. Wanneer deze zijn aangeleverd, kan de verblijfsvergunning worden opgehaald.

Vrije tijd

Vakantiegeld

Hoelang heeft een au pair recht op doorbetaalde vakantie?

De au pair heeft recht op twee weken doorbetaalde vakantie. Vakantiedagen worden altijd opgenomen in overleg met de familie en de twee weken vakantie vinden plaats na min. 6 maanden verblijf in het gastgezin.

Vrij op feestdagen

Hebben au pairs vrij op een feestdag?

Een au pair participeert in een cultureel uitwisselingsprogramma niet in een werkprogramma. Het participeren in de dagelijkse activiteiten is de primaire motivatie van verblijf, onderdeel daarbij is dat de au pair als deel van het gezin in de familie wordt opgenomen. Als het gezin die dag wat heeft gepland en op de au pair wordt gerekend (volgens afspraak van het weekschema) dan is er geen enkele reden voor de au pair om die dag niet bij het gezin te zijn.

Een feestdag, hetzelfde als een weekenddag dienen dus door de au pairs te worden ingevuld indien daartoe aanleiding is, immers sommige families moeten die dagen ook gewoon werken zoals mensen in de gezondheidszorg, horeca, chauffeurs, etc.

Let op: Koningsdag is natuurlijk wel een speciale dag waarbij een au pair de gelegenheid moet krijgen om deze dag met ons mee te vieren. Dat kan in gezinsverband maar kan ook met vriendinnen.

Bespreek van te voren altijd de nationale vrije dagen zodat de au pair weet wat er van haar verwacht wordt. Zo is het ook heel leuk dat 5 december met de au pair wordt gevierd, kerst indien de familie niet met vakantie gaat en indien men niet aan Pasen en/of Pinksteren doet en zelf lekker een lang weekend vrij heeft dan is het voor de au pair natuurlijk een mooie gelegenheid om deze dagen te gebruiken om een aantal dagen Nederland of een buurland te gaan verkennen.

Maak daarom goede afspraken met elkaar en vertel wat er wordt verwacht.

Vrije tijd

Wat doet de Au Pair in haar vrije tijd?

Een Au Pair heeft recht op twee vrije dagen per week en één vrij weekend in de maand. Deze vrije tijd zal de Au Pair gebruiken om een cursus te volgen, vrienden te ontmoeten en bijvoorbeeld te sporten. Smiling Faces geeft de Au Pair een lijst met telefoonnummers van al onze Au Pairs. Op die manier kan de Au Pair makkelijk contact leggen met leeftijdgenoten.